|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 269
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Tikkun Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kryptochrześcijanie; Rzeczpospolita; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., przedm., oprac. Doktór, Jan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:20:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 159, [1]
Rok 1995 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu Druki w językach nieżydowskich
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe bibliografia; judaika; XVI w.; XVII w.; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) oprac. Pilarczyk, Krzysztof; współpr. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica
Redaktor serii Krzysztof Pilarczyk
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 4 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-27 Czas modyfikacji 18:35:49
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 314
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Żydowski Instytut Historyczny Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe mesjanizm; XVII w.; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:15:10
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Christian Missions Among News In the 18th Century: Motivations and Results
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 18-38
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu