|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 402
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Słowo/Obraz Terytoria Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biłgoraj; księga pamięci; Abraham Kronenberg; zagłada
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., oprac. Adamczyk-Garbowska, Monika; tł., oprac. Kopciowski, Adam; tł., oprac. Zawanowska, Marzena; tł., oprac. Trzciński, Andrzej
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2018-01-21 Czas modyfikacji 16:00:42
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk
Tytuł Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 65-74
Rok 2007 Numer tomu 25 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holokaust; Szoa; Zagłada
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:51:19
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk
Tytuł Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 237-253
Rok 2003 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holokaust; Szoa; Zagłada
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:50:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Czas wyboru. Publicyści „Prosto z mostu” wobec Zagłady
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Redaktor(zy) publikacji red. Majewski, Tomasz; red. Zeidler-Janiszewska, Anna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 64-76
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu