|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Anioł w literaturze i kulturze
Redaktor(zy) publikacji red. Ługowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 71-77
Rok 2005 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:03:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polish Journal of Biblical Research
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 55-70
Rok 2013 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe statystyka lingwistyczna; Biblia Hebrajska; anioły
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Synowie bogów i córki człowieka. Kosmiczny „mezalians” i jego efekty w Księdze Rodzaju 6,1–6
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 68-83
Rok 2010 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia Hebrajska; Księga Rodzaju; demonologia; szatan; anioły
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:37:56
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Upadek anioła. Psychoanaliza mitu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 130-145
Rok 2009 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu