|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata; Podolska, Joanna; Zinn, Katja
Tytuł Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944
Redaktor(zy) publikacji red. Loose, Ingo
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 64-76
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Łódź Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe getto; Łódź; Holokaust; Berlin; autobiografia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:53:36
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł „Die Dörfer meiner Kindheit ordnen meine Erinnerungen.” Ostjüdische Autobiographien von Soma Morgenstern und Moses Rosenkranz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kultura – Literatura – Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Grzywka, Katarzyna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 359-375
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Soma Morgenstern; Moses Rosenkranz; autobiografia; Żydzi wschodni; dzieciństwo; wspomnienia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:52:46
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł „Mir ist der erneute Anschluß gelungen...“. Die Rolle der ostjüdischen Herkunft im ersten Teil der Autobiographie Friedrich Weinrebs, „Begegnungen mit Menschen und Engeln“
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo In und mit der Fremde. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum
Redaktor(zy) publikacji red. Gelhard, Dorothee
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 117-136
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Frankfurt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Friedrich Weinreb; autobiografia; Zydzi wschodni
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:25:03
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Galicyjska scena narodowościowa w oczach żydowskich autobiografów niemiecko- i anglojęzycznych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Galicja i jej dziedzictwo
Redaktor(zy) publikacji red. Kłak, Czesław; red. Wyka, Marta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 35-54
Rok 1995 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu