|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 269
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Tikkun Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kryptochrześcijanie; Rzeczpospolita; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., przedm., oprac. Doktór, Jan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:20:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Poland and the Holocaust
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 319-324
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Indiana Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Polska; Holokaust; chrześcijanie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:17:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Zur Frage der Kryptochristen in den Tagebüchern der Missionare aus Halle
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 101-112
Rok 2001 Numer tomu 32 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kryptochrześcijanie; misje; Halle
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:26:24
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Kryptochiliasten und Kryptosabbatianer. Eine verborgene Seite der Halleschen Missionarstätigkeit
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 61-74
Rok 1998 Numer tomu 24 Zeszyt
Tytuł tomu