|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Frankfurter Judaistische Beiträge
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 129-141
Rok 1997 Numer tomu 24 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm reformowany; historiografia; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:47:57
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Historica Slavo-Germanica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 29-50
Rok 2011 Numer tomu 28 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznańskie; historiografia; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:02:54
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Guesnet, François
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 249-283
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Leipzig Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Księstwo Poznańskie; historiografia; zabory; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:17:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu
Redaktor(zy) publikacji red. Trzeciakowski, Lech; red. Matusik, Przemysław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 313-323
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu