|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 195
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wam Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; literatura niemiecka; przekład
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł. Ruta, Magdalena; red. Płazowska, Małgorzata
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:49:27
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Publikacja pokonferencyjna Strony 480
Rok 2000 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998
Wydawca PAU. Komisja Historii i Kultury Żydów Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje format 8°
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; badania
Adres
Instytucja sprawcza Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii i Kultury Żydów Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Gąsiorowski, Stefan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-21 Czas utworzenia 17:09:41
Data modyfikacji 2017-06-18 Czas modyfikacji 23:48:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Das grosse Scheitern. Die Emissären des Institutum Judaicum und der Landrabbiner von Grosspolen
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 521-529
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; Wielkopolska; rabin ziemski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:29:38
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Frankism and its impact of mutual Perception of Christian and Jews in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 486-491
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu