|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 287
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Kraków-Budapeszt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ludwik Zamenhof; kwestia żydowska; źródła
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) oprac. Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-27 Czas modyfikacji 18:11:08
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 483-500
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Prosto z mostu”; prasa; antysemityzm; kwestia żydowska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:33:48
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 316
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bolesław Prus; kwestia żydowska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:54:30
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel
Redaktor(zy) publikacji red. Woźniakiewicz-Dziadosz, Maria; red. Fita, Stanisław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 335-346
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu