|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł „Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 187
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Bibliotheca Aretina Miejsce wydania Arezzo Wydanie 2
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kultura; mesjanizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Quercioli Mincer, Laura
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:50:32
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł „Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 187
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Bibliotheca Aretina Miejsce wydania Arezzo Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kultura; mesjanizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Quecioli Mincer, Laura
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:49:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 314
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Żydowski Instytut Historyczny Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe mesjanizm; XVII w.; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:15:10
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Besht and the Messianic Year 5500
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 313-323
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca