|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 189-213
Rok 2008 Numer tomu 7 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; Poznań; samorząd; miasta; stosunki polsko-żydowskie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:50:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna; Silber, Marcos
Tytuł Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe – Introduction
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 115-123
Rok 2011 Numer tomu 10 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Europa Środkowo-Wschodnia; miasta; samorząd; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:55:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Muszyńska, Jadwiga
Tytuł The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Provinces in the 18th Century. A Study in the Settlement of Population [Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 223-239
Rok 1999 Numer tomu 2 Zeszyt 2(4)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sandomierskie województwo; lubelskie województwo; XVIII w.; miasta
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:29:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Zieliński, Konrad
Tytuł Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 41-60
Rok 1999 Numer tomu 2 Zeszyt 1(3)
Tytuł tomu