|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł Cmentarz żydowski w Lesku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 186
Rok 2002 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu Wiek XVI i XVII
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje 11 plansz
Streszczenie
Słowa kluczowe Lesko; cmentarz; XVI w.; XVII w.; nagrobek; epigraf
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2018-01-21 Czas modyfikacji 14:41:39
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rocznik Przemyski
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 59-100
Rok 2000 Numer tomu 36 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Przemyśl; XVII w.; cmentarz; macewy; nagrobek; epigraf
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2018-01-21 Czas modyfikacji 14:44:50
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Gąsiorowski, Stefan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 141-159
Rok 2000 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998
Wydawca PAU. Komisja Historii i Kultury Żydów Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje format 8°
Streszczenie
Słowa kluczowe Lesko; cmentarz; XVI w.; XVII w.; nagrobek; epigraf
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Pilarczyk, Krzysztof; Gąsiorowski, Stefan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2018-01-21 Czas modyfikacji 14:46:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Gąsiorowski, Stefan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 113-139
Rok 2000 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998