|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jews in Russia and Eastern Europe
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 31-59
Rok 2006 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; akulturacja; asymilacja; onomastyka; Królestwo Polskie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:16:32
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sitarz, Magdalena
Tytuł Nazwy osobowe Żydów. Próba objaśnienia
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych
Redaktor(zy) publikacji red. Cieślikowa, Aleksandra
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 1-18
Rok 2002 Numer tomu 7 Zeszyt
Tytuł tomu Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe onomastyka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 23:04:30
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu