|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 145-157
Rok 2010 Numer tomu 40 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; pogromy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:42:43
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Konopnicka, Maria
Tytuł Mendel di Danzica. Storia di un pogrom
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 64
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Sipintegrazioni Miejsce wydania Casoria Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Gdańsk; pogrom; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:27:55
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 559-582
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; samorząd; antysemityzm; pogromy; II Rzeczpospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:54:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Markowski, Artur
Tytuł Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku [Pogroms, Incidents, Excesses. Collective Acts of Violence Against the Jews in Białystok in the First Decades of the 20th Century]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 23-44
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 1(27)
Tytuł tomu
Wydawca