|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Zieliński, Konrad
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 155-168
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; asymilacja; akulturacja; Artur Gruszecki; powieść
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:44:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Iggud. Selected Essays in Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji red. Bacon, Gershon; red. Baumgarten, Albert; red. Barnai, Jacob; red. Waxman, Haim; red. Yuval, Israel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 59-66
Rok 2009 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society
Wydawca Miejsce wydania Jerusalem Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe powieść; antysemityzm; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:20:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek
Tytuł Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów
Redaktor(zy) publikacji red. Opacki, Zbigniew; red. Płaza-Opacka, Dagmara
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 142-153
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gdańsk Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Władysław Reymont; Łódź; powieść; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:39
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Das kulturelle Gedächtnis des Judentums in den Romanen von Stefan Heym „König David Bericht“ und „Ahasverus“
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Golec, Janusz; red. Lühe, Irmela von der
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 55-72
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu