|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 123-128
Rok 2011 Numer tomu 41 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe prasa; język; antysemityzm; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:36:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Potęga spisku. Kazimierza Wybranowskiego „Dziedzictwo”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Czytanie dwudziestolecia 2
Redaktor(zy) publikacji red. Hurnikowa, Elżbieta; red. Wróbel, Elżbieta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 91-100
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Częstochowa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kazimierz Wybranowski; antysemityzm; prasa; spisek; “Dziedzictwo”
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:21:00
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Czas wyboru. Publicyści „Prosto z mostu” wobec Zagłady
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Redaktor(zy) publikacji red. Majewski, Tomasz; red. Zeidler-Janiszewska, Anna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 64-76
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Łódź Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Prosto z mostu”; antysemityzm; prasa; Holokaust; Zagłada
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:20:17
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 377-390
Rok 2008 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu