|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Thomas, Ireneusz
Tytuł Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-115
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 1(21)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe handel; XVIII w.; rejestry celne; Żwaniec
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:36:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu