|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 255
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe religia; konwersje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Bibliotheca Judaica
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 8 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:58:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Erlösung durch Sünder oder – Taufe
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 18-29
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe filozofia; religia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:25:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics
Redaktor(zy) publikacji red. Jensz, Felicity; red. Acke, Hanna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 151-165
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Stuttgart Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Londyn; XIX w.; religia; misje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:50:02
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Redaktor(zy) publikacji oprac. Jagodzińska, Agnieszka
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 183-202
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu