|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani
Redaktor(zy) publikacji red. Blatman, Daniel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 100-117
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Jerusalem Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; Poznań; samorząd; stosunki polsko-żydowskie; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język hebr. Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:06:54
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit
Redaktor(zy) publikacji red. Beer, Mathias; red. Dyroff, Stefan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 109-133
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Bern Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; samorząd; stosunki polsko-żydowskie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:06:36
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 162-190
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznań; samorząd; prasa; stosunki polsko-żydowskie; antysemityzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:45:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 207-235
Rok 2011 Numer tomu 10 Zeszyt