|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 122
Rok 1991 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii PAN Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jakub Frank; tradycja; XVIII w.; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:20:09
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Internet version of „Polin”
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe pozytywizm; tradycja; edukacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:44:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Anioł w literaturze i kulturze
Redaktor(zy) publikacji red. Ługowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 71-77
Rok 2005 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:03:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 31-42
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 1(21)
Tytuł tomu