|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Jedno niebo – różne wiary?
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego
Redaktor(zy) publikacji red. Warzecha, Julian
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 605-612
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe relacje chrześcijańsko-żydowskie; niebo; wiara
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:42:22
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi
Redaktor(zy) publikacji red. Baniak, Józef
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 25-46
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Poznań Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Leo Baeck; religia; wiara
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:00:43
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Tuszewicki, Marek
Tytuł Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 39-55
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 1(33)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe wiara; zdrowie; wspomnienia; jidysz; XIX w.; XX w.; etnografia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:45:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Słotwińska, Helena; red. Pintal, Leszek; red. Wyrostkiewicz, Michał
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 703-712
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu