|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Skorek, Artur
Tytuł Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 287-300
Rok 2009 Numer tomu 12 Zeszyt 1-2(23-24)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialektyka; zbawienie; Awraham Kuk; profanum; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:00:11
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nowy Testament a religie
Redaktor(zy) publikacji red. Lred.oń, Ireneusz S.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 149-164
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Nowy Testament; objawienie; zbawienie; wiara
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:29:45
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu