|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Kalmana Segala dwujęzyczność literacka
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej
Redaktor(zy) publikacji red. Bobrowski, Ireneusz
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 273-278
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Lexis Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; Kalman Segal; dwujęzyczność; dwukulturowość
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:54:01
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu