|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Żak, Adam
Tytuł Marcin Buber o możliwości objawienia
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Analecta Cracoviensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 119-126
Rok 1991 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe filozofia; objawienie; Marcin Buber
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:21:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu