|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 359-383
Rok 2012 Numer tomu 27 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog; chrześcijaństwo; judaizm; Jezus Chrystus; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:14
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 15-50
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Talmud; chrześcijaństwo; Jezus Chrystus; literatura rabiniczna; dialog; religia
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:16:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu