|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jidyszland – polskie przestrzenie
Redaktor(zy) publikacji red. Geller, Ewa; red. Polit, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 158-169
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; przekłady
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:21:18
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jidyszland – polskie przestrzenie
Redaktor(zy) publikacji red. Geller, Ewa; red. Polit, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 170-196
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe gender; kultura; jidysz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:41:11
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jidyszland – polskie przestrzenie
Redaktor(zy) publikacji red. Geller, Ewa; red. Polit, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 85-103
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe leksykografia; język; jidysz; słownik
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:55:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sitarz, Magdalena
Tytuł Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jidyszland – polskie przestrzenie
Redaktor(zy) publikacji red. Geller, Ewa; red. Polit, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 67-84
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt