|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ronen, Shoshana
Tytuł Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Przegląd Filozoficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-137
Rok 2010 Numer tomu 19 Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bóg; Biblia Hebrajska; antropomorfizm; Mojżesz Majmonides
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:35:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ronen, Shoshana
Tytuł Koncepcja człowieka w Judaizmie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Przegląd Filozoficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 139-155
Rok 2009 Numer tomu 18 Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; człowiek; wolna wola; aborcja; eutanazja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:30:33
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu