|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 161-168
Rok 2003 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Moscow Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; sztuka; symbolika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:13:26
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu