|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Revolution of 1905 and Russia’s Jews
Redaktor(zy) publikacji red. Hoffman, Stefania; red. Mendelsohn, Ezra
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 143-151
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Philadelphia Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XX w.; Rosja; literatura; rewolucja 1905 r
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:54:46
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu