|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Guesnet, François
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 249-283
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Leipzig Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Księstwo Poznańskie; historiografia; zabory; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:17:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu