|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-122
Rok 2011 Numer tomu 41 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; Alfred Dreyfus; „Rola”; prasa; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:42:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu