|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Historyczne
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 523-537
Rok 1996 Numer tomu 39 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe ZSRR; XX w.; Birobidżan
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:02:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu