|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Ostatnia bariera przed Erec Israel
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nowiny Kurier
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 12-14
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Izrael; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:21:24
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu