|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 300-312
Rok 1992 Numer tomu 7 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Andrzej Szczypiorski; literatura; powieść
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:55:18
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu