|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 152
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Projectguggenheim – Brama Grodzka – Teatr NN – Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dziedzictwo kulturowe; Lubelszczyzna; dydaktyka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Adamczyk-Garbowska, Monika; Kubiszyn, Marta; Żuk, Grzegorz
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:39:58
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 224
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe ortodoksja; emancypacja; asymilacja; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Adamczyk-Garbowska, Monika; red. Zieliński, Konrad
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:41:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Biłgoraj, czyli raj…
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Akcent
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 9-15
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer; Biłgoraj; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:48:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Córka Generała Franco
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
Redaktor(zy) publikacji red. Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta; red. Hońdo, Leszek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 56-60
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca