|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł „Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 187
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Bibliotheca Aretina Miejsce wydania Arezzo Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kultura; mesjanizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Quecioli Mincer, Laura
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:49:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 356
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Kraków-Budapeszt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kultura; PRL; jidysz; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:47:18
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 268
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Harrassowitz Verlag Miejsce wydania Wiesbaden Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe komunizm; jidysz; kultura; XX w.; Europa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Grözinger, Elvira; red. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:54:04
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Publikacja pokonferencyjna Strony 142
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Accademia Polacca delle Scienze