|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Polish Literature on the Holocaust
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Holocaust Literature. A Critical Introduction
Redaktor(zy) publikacji red. Rosen, Alan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 15-163
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Cambridge Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; Polska; Holokaust
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:50:49
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Asz, Szolem
Tytuł Dramaty. Wybór
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 273
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Kuligowska-Korzeniewska, Anna; Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:23:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Banach, Krzysztof
Tytuł Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 115-144
Rok 2013 Numer tomu 16 Zeszyt 2(32)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:12:19
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Bendowska, Magdalena
Tytuł Shabbetai Bass – Author, Bibliographer and Editor
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 473-492
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca