|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Ruta, Magdalena
Tytuł Wprowadzenie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 3-5
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 1(33)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:51:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Balík, Štěpán
Tytuł Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 125-156
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 1(33)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:11:21
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Impact Of The Polish Anti-Semitic Press From The Turn Of The 20th Century On Contemporary Internet Discussion
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Perspectives
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony
Rok 2014 Numer tomu 6 Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XX w.; antysemityzm; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:44:50
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Internet version of „Polin”
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony
Rok 2014 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca