Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Adamczyk-Garbowska, Monika Polish Literature on the Holocaust 2013 Holocaust Literature. A Critical Introduction szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika „Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz 2012 Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika “I know who you are, but who I am – you do not know...” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context 2011 Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Księga pamięci „miasta Asza” 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika The Reception of Memorial Books in Poland 2011 Yizker Books in the World szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika „Smutno mi, Boże…” Pożegnania z Polską w literaturze jidysz 2009 Honor – Bóg – Ojczyzna szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Compléter la mémoire – les yizker-biher (livres du souvenir) comme témoignage et inspiration 2009 Juifs et Polonais szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura wobec Zagłady – w poszukiwaniu kanonu 2009 Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura Holokaustu w Polsce i USA. Poszukiwanie wspólnego kanonu 2009 Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Fiddles on Willow Trees: The Missing Polish Link in the Jewish Canon 2008 Arguing the Modern Jewish Canon: Essays on Literature and Culture in Honor of Ruth R. Wisse szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: