Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Makowski, Krzysztof A. Profesor Jakub Goldberg (2 II 1924 – 15 XI 2011) 2012 Rocznik Wieluński 12 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Some Reflections on Jewish Identity in Nineteenth-Century Poznania and Jewish Relations with Poles and Germans 2011 Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem 2011 Studia Historica Slavo-Germanica 28 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw 2009 Ars Senescendi 5 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections 2009 Rewriting Slavic History szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918) 2009 Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Rozważania o tożsamości Żydów w Poznańskiem w XIX wieku i ich stosunkach z polskimi i niemieckimi sąsiadami 2007 Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Przy żydowskim stole w XIX wieku 2003 Kronika Miasta Poznania szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów 2002 Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem] 2002 Studia Judaica 5 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Between Germans and Poles: The Jews of Poznań in 1848 2001 Polin 14 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Poles, Germans and Jews in the Grand Duchy of Poznan in 1848: From Coexistence to Conflict 1999 East European Quarterly 33 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Polen, Deutsche und Juden und die preußische Politik im Großherzogtum Posen. Versuch einer neuen Sicht 1999 Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem 1998 Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: