Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Patek, Artur Okoliczności śmierci Witolda Hulanickiego i Stefana Arnolda w świetle dokumentów ze zbiorów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 2013 Niepodległość 62 szczegóły   openurl
Patek, Artur Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku 2013 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 140 szczegóły   openurl
Patek, Artur Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration 2012 szczegóły   openurl
Patek, Artur Żydowscy zesłańcy na Mauritius 2012 Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani 2 szczegóły   openurl
Patek, Artur Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej 2012 Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka szczegóły   openurl
Patek, Artur Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie 2012 Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej 1 szczegóły   openurl
Patek, Artur Wokół zatonięcia statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.) 2011 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 19 szczegóły   openurl
Patek, Artur Češi pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě 2011 Slovenský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History szczegóły   openurl
Patek, Artur Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty 2011 Studia Historyczne 54 szczegóły   openurl
Patek, Artur Alija bet w filmie 2010 Kwartalnik Filmowy 69 szczegóły   openurl
Patek, Artur Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej 2009 szczegóły   openurl
Patek, Artur Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon 2009 szczegóły   openurl
Patek, Artur Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej 2009 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej szczegóły   openurl
Patek, Artur Ostatnia bariera przed Erec Israel 2009 Nowiny Kurier szczegóły   openurl
Patek, Artur Ha’apala między historią a filmem 2009 Nowiny Kurier DA – 2009/03/19/ szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: