Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Wróbel, Mirosław S. John 8:44 as crux interpretum” 2013 Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.) 2013 The Biblical Annals 3 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa 2012 Estetyka i Krytyka szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46) 2012 Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów 2012 Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9) 2012 Verbum Vitae 22 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Moralność wspólnoty qumrańskiej 2011 Moralność objawiona w Biblii szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna 2011 Nowy Testament a religie szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu 2011 Scripta Biblica et Orientalia 3 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca 2011 Verbum Vitae szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej 2011 Vox Patrum 56 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Duch Boży w Starym Przymierzu 2011 Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin 3 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w 2011 Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 8 szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego 2010 Roczniki Biblijne szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature 2010 Roczniki Biblijne szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: