web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Aleksiun, Natalia Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s] 2006 Studia Judaica 9