web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 25
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Duda, Henryk Kotlica, Kocica czy Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych [Kotlica, Kocica or Kocudza] 1999 Studia Judaica 2