web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI-XVII w 2013 Rocznik Przemyski 49
Gąsiorowski, Stefan Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2012 Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gąsiorowski, Stefan Jakub Goldberg (1924-2011). In memoriam 2012 Czasy Nowożytne 25
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek) 2012 Karaimi
Gąsiorowski, Stefan Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej 2012 Kwartalnik Historii Żydów
Gąsiorowski, Stefan Szneur Zalman ben Baruch z Ladów (1745?-1812 lub 1813) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48
Gąsiorowski, Stefan Relacje chrześcijańsko-żydowskie we Lwowie do roku 1772. Zarys problemu 2012 Львів. Місто – суспільство – культура 8
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w księgach miejskich sądu wójtowsko-ławniczego na przykładzie Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2010 Kwartalnik Historii Żydów
Gąsiorowski, Stefan Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim 2010 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 7
Gąsiorowski, Stefan Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927 2010 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
Gąsiorowski, Stefan Szall (właśc. Schall) Jakub 2010 Polski Słownik Biograficzny 46
Gąsiorowski, Stefan Szalom Szachna ben Josef (ok. 1495-1558) 2010 Polski Słownik Biograficzny 46
Gąsiorowski, Stefan Szania ben Szachna, Szachnowicz 2010 Polski Słownik Biograficzny 46
Gąsiorowski, Stefan Szapira (Szapiro) Majer (Meir) (1887-1933) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47
Gąsiorowski, Stefan Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47