web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna; Gajewska, Agnieszka Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame? 2012 Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce