web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gołdyn, Piotr Jewish Associations for Protection of Women in Poland in Years 1918-1939 [Żydowskie towarzystwa ochrony kobiet w Polsce w latach 1918-1939] 2006 Studia Judaica 9