web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Grata, Paweł Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej [The Attitude of Jewish Parliamentarians towards Tax Policy of the Second Polish Republic] 2014 Studia Judaica 17
Grata, Paweł Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Jewish MPs and Fiscal Monopolies in the Second Republic of Poland] 2011 Studia Judaica 14