web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jasnos, Renata; Mrozek, Andrzej Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica [Użycie pisma w różnych środowiskach według Biblii Hebrajskiej] 2010 Studia Judaica 13