web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kamczycki, Artur Od aikonizmu do syjonizmu [From Aniconism to Zionism] 2012 Studia Judaica 15
Kamczycki, Artur Theodor Herzl and Anthropology of Physiognomy [Theodor Herzl i antropologia fizjonomii] 2010 Studia Judaica 13
Kamczycki, Artur Syjonizm i sztuka. Analiza Ikony Teodora Herzla w kontekście aszkenazyjskiego kręgu kulturowego [Art and Zionism. The Analysis of Theodor Herzl’s Icon in the Context of the Ashkenasy Culture] 2006 Studia Judaica 9