web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kowalska-DÄ…browska, Ewa Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi Radzieckiej 2014 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 49